Turnvereniging U.d.I. Bergen op Zoom

Home » Corona

Corona

Het is echter noodzakelijk om een aantal maatregelen te treffen. Alle maatregelen zijn te lezen op de site van het NOC-NSF (https://nocnsf.nl/media/2669/nocnsf-protocol-verantwoord-sporten-v5.pdf).

Leden

Voor de leden die weer naar de les gaan gelden de volgende regels:

  • De zaal gaat pas open enkele minuten voor aanvang
  • Er is geen gelegenheid om je om te kleden.
  • Ouders mogen de kinderen tot de ingang van de zaal brengen. Houdt hierbij de 1,5 meter afstand in acht. Ditzelfde geldt voor het ophalen.
  • De leiding zorgt ervoor dat de leden de handen wassen voordat de zaal betreden mag worden.
  • Deelnemers en leiding ouder dan 18 jaar moeten 1,5 afstand houden van elkaar.

Leiding

Voor de leiding gelden de volgende regels:

  • Leiding boven de 18 jaar houdt 1,5 meter afstand behalve bij noodgevallen.
  • De leiding is verantwoordelijk voor handzeep voor de deelnemers. Indien de leiding dit zelf niet voorhanden heeft, vraag dan tijdig handzeep aan bij het bestuur.
  • Eén persoon van de leiding ontvangt de deelnemers buiten de zaal op en is herkenbaar door een geel of oranje vestje. Dit zelfde geldt voor het einde van de les. Indien dit niet beschikbaar is, neem dan contact op met het bestuur.
  • Indien mogelijk is de ingang en de uitgang gescheiden. Dit om bij de wissel van de les zo veel mogelijk contact te vermijden.
  • De les mag niet hoog intensief zijn.

Contributie

U.d.I. heeft sinds maart geen contributie meer geïnd. Omdat de lessen weer starten zal er weer contributie geheven worden per 1 augustus. We realiseren ons dat dit eerder is dan dat de lessen weer starten. Het bestuur is echter van mening dat de geïnde contributie per 1 augustus tot start van het seizoen de kosten van de vaste kosten van de vereniging dekt en dus te rechtvaardigen is.

%d bloggers liken dit: