Turnvereniging U.d.I.

Home » Geschiedenis van U.d.I

Geschiedenis van U.d.I

De Geschiedenis van U.d.I.
De oprichting in 1897
Op 1 juli 1897kwam bij de familie Hagenaars in de Potterstraat een zevental jonge mensen bij elkaar en stichtten een gymnastiekvereniging.
Het waren de heren Piet Hagenaars, Jan Bakker, Jac Mijnsbergen, Eugene van Baal, Jan Massa, C.A. Hagenaars en A.J. Hagenaars.
Vier dagen heette deze vereniging “Sport Staalt Spieren“, doch reeds in deze vier dagen kwam men tot de ontdekking dat er tussen spieren stalende sport en lichamelijke opvoeding een groot verschil bestond (en nog bestaat). Op 4 juli reeds kwam er een naamsverandering. U.d.I. werd het. “Uitspanning door Inspanning
Na de oprichting groeide de jonge vereniging voorspoedig. Op 5 december 1897werd een aspirantenklas opgericht, en op 1 februari 1898 werd de eerste uitvoering gegeven, waarvan het programma bestond uitgymnastiek, schermen en toneel.
De toetreding tot het Koninklijk Nederlands Gymnastiek Verbond, het K.N.G.V., was op 4 december 1898.

Op 10 december 1899 werd aan een wedstrijd van de 10 beste verenigingen uit Nederland deelgenomen. Men haalde tot ieders verbazing de eerste prijs. De eerste uit een haast ontelbare rij…..

1900 – 1920
Voorzitters U.d.I.
Piet Hagenaars 1897 – 1902
Goof van Mastbergen 1902 – 1922
Vanaf het begin had U.d.I. zijn thuis in “de Korenbeurs”, de harmoniezaal in de Potterstraat die de Korenbeurs werd genoemd omdat er wekelijks koren werd verhandeld. De eigenaar, Kees Becht, bood in de Korenbeurs een thuis voor vele verenigingen in Bergen op Zoom. In deze zaal werd geturnd, tot in 1913 een naar de eisen des tijds ingerichte nieuwe gymnastiekzaal werd gebouwd, waarin U.d.I., samen met de inmiddels opgericht damesgymnastiekvereniging Hygiea, naar hartelust kon turnen.
De belangrijkste internationale successen. Prijzen van Uitmuntendheid en Ereprijzen werden behaald in :
Gent 15 – 18 juli 1899
Oostende 12 – 15 augustus 1900
Antwerpen 14 – 18 augustus 1905
Brussel 13 -16 augustus 1910
Diest 5 – 7 augustus 1913
In 1912 werd er ter ere van het 15-jarig jubileum van U.d.I. een groots internationaal Turnfeest gehouden. Ruim 500 turners kwamen naar Bergen op Zoom, en samen met diverse muziekkorpsen is een optocht door de stad gehouden met een defilee op de Grote Markt. Het eindpunt was Kijk-in-de-Pot waar diverse turnverenigingen een keur van oefeningen ten beste gaven.

Het aantal directeuren dat U.d.I. heeft gekend is niet groot. De meest opmerkelijke was Jac Becht. Tussen 1911 en 1940 vervulde hij, bijgestaan door een aantal voorturners en voorturnsters, deze functie. In 1966 overleed hij na bijna 70 jaar lidmaatschap.

1920 – 1940
Voorzitter U.d.I.
Jan Bakker 1922 – 1948
Op initiatief van Jac Becht werd in 1 april 1922 de damesafdeling van U.d.I. opgericht.

Ook in 1922 vierde U.d.I. haar 25-jarig jubileum. Er werd een groot feest georganiseerd met internationale turnwedstrijden, een grootse optocht en een feestavond. Burgemeester Hulshof, de beschermheer van U.d.I. gaf een nieuw vaandel als geschenk voor het zilveren jubileum.

Onder leiding van de heer Van Hemert, werd in 1923 de signaalafdeling opgericht. Begonnen werd met 17 jongens, 8 tamboers met platte trommels, 8 trompetters en een tamboer-maître. Hoofdzakelijk ging men mee om de optochten en vieringen op te luisteren bij bondsuitvoeringen van het K.N.G.V. of van de turngewesten. Later werd dit de Drumband van U.d.I..

In deze jaren had U.d.I. meer dan 500 leden.
De belangrijkste internationale successen. Prijzen van Uitmuntendheid en Ereprijzen werden behaald in:
Antwerpen 1921
Mechelen 1922
Rouaan 20 – 22 mei 1923
Luik 16 – 17 augustus 1926
Oostende 3 – 6 juni 1927
Algiers 18 – 22 april 1930
Antwerpen 14 – 18 augustus 1930
Brussel 20 – 21 juli 1935De belangrijkste Nederlandse successen:
– Op 7 augustus 1928 demonstreerden de U.d.I. veteranen tijdens de Olymische Spelen, hiertoe na grote triomfen uitgenodigd, voor de koninklijke familie.
– In 1938, bij de viering van het 40-jarig jubileum van H.M. Koningin Wilhelmina genoot U.d.I. de eer een deputatie met “vaandelwacht” te mogen afvaardigen bij een groots defilé voor de koninklijke familie in Amsterdam.
– De heer E. Melkman werd in 1929 en 1930 Nederlands kampioen keurturnen.
Huib Cornelissen en Jac van Loon werden kampioen van de Zeeuws-Brabantse Turnkring.
1940 – 1960
Voorzitters U.d.I.
Jac Becht 1948 – 1956
Piet van Mechelen 1956 – 1961
Toen geheel Nederland in 1945 was bevrijd, besloot het K.N.G.V. een groot “Vredesfeest” te organiseren. Het feest vond plaats in het zwaar getroffen Arnhem op Pinksteren 1946. Honderden verenigingen uit het hele land zorgden ervoor dat meer dan 12.000 gymnasten naar Arnhem moesten worden vervoerd. Aangezien vervoer zo kort na de oorlog nauwelijks voorhanden was, werden de gymnasten ingoederenwagons per trein vervoerd. Uit het hele land stoomden de treinen op naar Arnhem. Na aankomst werd de kilometers lange optocht geformeerd, die door Arnhem marcheerde. Op de Sonsbeekweide was de opmars en alle verenigingen demonstreerden oefeningen. Ook U.d.I. was daar aanwezig, compleet met drumband, vaandeldragers en een paar honderd Udianen.
Op 1 januari 1947 werd de afdeling dames-senioren opgericht. Deze dames stelden in 1954 de “Gele Trui”in, voor de dame die het hoogste aantal punten haalde bij de Vaardigheidsproeven (later clubkampioenschappen). Op de Gele Trui borduurde de winnares haar naam en het jaartal dat de Gele Trui was gewonnen. In 1989, toen de Gele Trui voor de laatste keer werd uitgereikt, stonden er 35 namen geborduurd.
In 1947, bij het 50-jarig jubileum van U.d.I. werd een groots openlucht-festijn georganiseerd, ook weer compleet met een optocht en wedstrijden op de Raayberg waaraan diverse turnverenigingen deelnamen.
Tevens werden bij het 50-jarig jubileum de versleten kleine trommels van de signaalafdeling vervangen door twaalf dieptrommels. De trommels werden zelf gemaakt op basis van de trommels van een Schots tramboerkorps dat na de bevrijding door de Canadezen in Bergen op Zoom een ronde maakte. Een speciale commissie heeft alle ontwerpen en materialen zelf gemaakt. Het geld werd bijeengebracht door een spaarsysteem van de Udianen.
De signaalafdeling van U.d.I verleende niet alleen haar medewerking aan aktiviteiten van U.d.I., maar ook aan andere aktiviteiten in Bergen op Zoom, zoals de intocht van Sinterklaas.
De belangrijkste internationale successen. Prijzen van Uitmuntendheid en Ereprijzen werden behaald in:
Gent 30 juni – 1 juli 1958
Leuven 7 – 8 juli 1958
Bij deze wedstrijden werd U.d.I. als beste buitenlandse vereniging uitgenodigd om voor de Belgische televisie op te treden.
De belangrijkste Nederlandse successen:
Onder de bezielende leiding van Cor Bennaars en Ton Tieman oogstte de aspirantengroep jongens veel roem. In 1958, 1959 en 1960 werden ze kampioen toestelturnen van de Zeeuws-Brabantse Turnkring (ZEBRA), eveneens districtskampioen.
Ook werden zij in 1958 vierde, en 1959 derde en in 1960 eerste in het kampioenschap van Nederland. Die schitterende jongensploeg bestond uit Cor Meesters, Jos Bennaars, Hans van Nispen, Piet Dogge en reserves Adrie van Tongeren en Piet Passier.
Vanaf 1950 werd behalve het turnen en de gymnastiek ook de wandelsport veelvuldig beoefend. Deze werd gestimuleerd door de K.N.G.V. door o.a. jaarlijks een Bondswandeldag te houden. Hierdoor aangemoedigd organiseerde U.d.I. op vele zondagen inspannende wandelmarsen. De grote drijfveer was Harrie Hermans.
Dit leidde tot een turbulente aanwas van nieuwe leden (ongeveer 800 leden).
Na iedere vermoeiende wandelmars werden de leden en de jeugd ingehaald door de drumband van U.d.I., hetgeen altijd veel bekijks opleverde.
1960 – 1980
Voorzitters U.d.I.
Iede de Vries 1961 – 1964
Cees Bakker 1964
Herman van Gisteren 1964 – 1982
De periode van 1960 tot 1970 kenmerkte zich door veel mutaties in de Technische leiding.
In die tijd werden veel wedstrijden gehouden voor de jeugd om de nationale kampioenstitels te verdedigen, zowel in kring-, districts- als landelijk verband.
Vanaf 1959 werd bij de jaarlijkse Vaardigheidsproeven (later clubkampioenschappen) de “Jac Becht-trofee” uitgereikt. Tot 1980 heeft de trofee heeft de volgende winnaars gekend:
1959 Cor Meesters
1960 Cor Meesters
1961 Piet Passier
1962 Cor Meesters
1963 Cor Meesters
1964 Mieke de Kort
1965 Chris van de Ven jr.
1966 Cor Meesters
1967 Cor Meesters
1968 Cor Meesters
1969 Wilma Kustusz
1970 Jannie de Bruyn-Van Zanten
1971 Jopie Karman-Hagenaars
1972 Jopie Karman-Hagenaars
1973 Jannie de Bruyn-Van Zanten
1974 Jannie de Bruyn-Van Zanten
1975 Jannie de Bruyn-Van Zanten
1976 Hans van Nispen
1977 Jannie de Bruyn-Van Zanten
1978 Jannie de Bruyn-Van Zanten
1979 Fons van de Oudera

Succesvol waren ook de ZEBRA-Jeugddagen. In 1962 en 1963 werden deze door U.d.I. georganiseerd, met ongeveer 900 deelnemers. Deze jeugddagen bestonden uit een wandeling van ca. 5 km langs de historische gebouwen van Bergen op Zoom, waarbij door de kinderen tegelijk een aantal verkeers-opgaven moest worden opgelost. Bij de Klavervelden moesten de kinderen vervolgens een achttal sportieve opdrachten uitvoeren.

In 1964 werd de Drumband van U.d.I. opgeheven wegens gebrek aan goede leiding, organisatie en een verminderde interesse van de jeugd.

In 1972 vierde U.d.I. het 75-jarig bestaan. Er werden diverse aktiviteiten georganiseerd, zoals een sportdag, een uitvoering van diverse verenigingen, een feestavond, een uitstapje, en een speelmiddag voor de kleintjes.

In 1974 organiseerde U.d.I. samen met B.T.V. voor de ZEBRA de jeugddag met een record aantal deelnemers van zo’n 3000 jeugdleden. De plaats van de activiteiten was sportpark Rozenoord van waaruit de wandeltocht van 7,5 km werd gehouden met daarbij tien sportopdrachten.

1980 – 2000
Voorzitters U.d.I.
Cor Nieuwkamer 1982 – 1988
Joni Frank 1988 – 1999
In deze jaren kenmerkten zich vooral door een heroriëntatie van de wedstrijdsport naar de sport in de recreatieve sfeer. U.d.I. ging deelnemen aan de recreatieve turncompetitie. U.d.I. ging zijn eigen oefenstof ontwikkelen. Jaarlijks werden er clubkampioenschappen gehouden waaraan alle Udianen konden deelnemen, ieder op zijn eigen nivo.
De winnaars van de clubkampioenschappen in deze jaren:
1980 Hanneke de Bie
1981 Els Herder
1982 Hanneke van Egeraat-De Bie
1983 Leon Aarden
1984 Karin Musters
1985 Leon Aarden
1986 Marlinde Huismans
1987 Charlotte van Terheijden
1988 Carolina van Treijen
1989 Jopie Karman-Hagenaars
1990 Marlinde Huismans
1991 Marlinde Huismans en Martine Meesters
1992 Marlinde Huismans
1993 Marlinde Huismans
1994 Jackie Musters
1995 Jackie Musters
1996 Christ Jansen
1997 Christ Jansen
1998 Maarten Ariaansz
1999 Maarten Ariaansz
In 1981 werd in plaats van ritmische gymnastiek voortaan jazzgymnastiek gegeven.
En voor de ouderen startte in 1990 een les MBvO, Meer Bewegen voor Ouderen.
Ook startten er in 1990 twee springgroepen.
Rond 1995 startte er een selectiegroep voor de D-lijn voor meisjes.
Tussen 1981 en 1989 werden de Bergse Turnkampioenschappen gehouden (BTK), georganiseerd door de gezamelijke Bergse turnverenigingen. Ook U.d.I. deed hier uiteraard aan mee, en er werden zowel individueel als in groepsverband verschillende titels binnengehaald.
De AKKU werd opgericht, een speciale commissie die gezellige nevenaktiviteiten organiseerde, zoals het meelopen met de Avondvierdaagse, het weekend-kamp, de Grote Club-actie, een bezoek van Sinterklaas aan de kleinste Udiaantjes etc. Bij deze aktiviteiten werd dan vaak het U.d.I.-lied gezongen.
Vanaf 1984 gaat de jeugd van U.d.I. elk jaar op kamp. De eerste twee jaren een zomerkamp van een week georganiseerd door het K.N.G.V., en daarna jaarlijks door U.d.I. zelf georganiseerde weekend-kampen. Op het kamp doen de kinderen allerlei gezellige spelletjes, griezeltochten, een bonte avond enz.
In 1997 bestond U.d.I. 100 jaar! Dit jubileum werd uiteraard groots gevierd, met gedurende het jaar diverse aktiviteiten, zoals turn- en springwedstrijden, demonstraties, spel- en bosdagen voor de jeugd, een demo-avond in de Stoelemat, en als afsluiting in juni een feestavond/reunie in De Kloof.
U.d.I. nu (2000 – heden)
Voorzitters U.d.I.
Ruud van Loon 1999 – 2001
Koos van den Broek 2001
Leo Dorr 2002 – 2008
Jonie Frank 2009-2012
Koos v/d Broek 2012-2018
Martijn Frank 2018 tot heden
De winnaars van de clubkampioenschappen in deze jaren:
2000 Maarten Ariaansz
2001 Maarten Ariaansz
2002 Judith van Oorschot
2003 Stefan Raats
2004 Eva-Milou Moison
2005 Narek Mekojan
2006 Jolanda Konings
2007 Daphne Cornelisse
2008 Daphne Cornelisse
2009 Carolien Koevoets
2010 Sam Goosen
2011 Carolien Koevoets/Steef Jimkes
2012 Pim Piessens
2013 Damian v/d Broek
vanaf 2014 aparte dame en heer clubkampioen
2014 Vera Klootwijk/Pim Piessens
Na de clubkampioenschappen van 2014 is besloten de wedstrijd te verplaatsen van december naar het einde van het seizoen.
2015/2016 Si Peeters/Pim Piessens
2016/2017 Si Peeters/Jeroen Smaak
Ook al kiest U.d.I. ervoor om alleen met regionale wedstrijden mee te doen, getalenteerde turners wordt ook de gelegenheid geboden om aan landelijke wedstrijden mee te doen. Voorbeelden daarvan zijnMaarten Ariaansz, Jasper NuijtenStefan Raats en Pim Piessens. Vooral Stefan Raats bleek een bijzonder talent. Om verder te komen in de turnsport, is hij overgestapt naar een ander turnvereniging; St. Martinus in Halsteren, waar hij zich verder kon ontwikkelen. Hij is in 2006 zelfs Nederlands kampioen geworden! Inmiddels is hij weer terug bij U.d.I.
%d bloggers liken dit: