Turnvereniging U.d.I. Bergen op Zoom

Home » Lid worden en Contributie

Lid worden en Contributie

Tijdens de algemene ledenvergadering op 20 april 2016 is de vergadering akkoord gegaan met het voorstel tot contributieverhoging.
Nadat de contributiebedragen ruim 2 jaar hetzelfde zijn gebleven ontkomen we er nu toch niet aan om deze verhoging toe te passen. Verhoging van diverse kosten zoals o.a. zaalhuur en bondscontributie zorgen ervoor dat we deze maatregel hebben moeten nemen.
Met ingang van 1 juli 2016 gelden de volgende contributiebedragen:
per per
groep maand kwartaal
junioren recreatie (tm 15 jaar) 1 uur trainen per week €10,50 €31,50
senioren recreatie 1 uur trainen per week €12,50 €37,50
junioren (tm 15 jaar) selectie/acrogym 2 uur per week €22,00 €66,00
senioren selectie/acrogym 2 uur per week €25,80 €77,40
junioren (tm 15 jaar) springturnen /freeru 1.5 uur per week €17,50 €52,50
senioren-springturnen/freerun 1.5 uur per week €19,50 €58,50

Wanneer je lid wilt worden van U.d.I. mag je eerst twee keer een les proberen. Daarna kun je beslissen of je je definitief wilt inschrijven.

De contributie wordt 4 maal per jaar automatisch geïncasseerd.

In de contributie is de verplichte bondscontributie (incl. ongevallen- en W.A.-verzekering) van de K.N.G.U. doorberekend.
Het inschrijfgeld bedraagt € 5,00 per persoon en wordt de eerste maal via incasso geïncasseerd.
Bij achterstand in de contributie wordt er €3 administratiekosten in rekening gebracht. Als door toedoen van een lid de contributie niet kan worden geïnd, wordt bij een achterstand van drie maanden de toegang tot de les geweigerd.
Voor aanmelden kunt u bellen met het secretariaat: Monique Huybregts. tel 0164-255689
Afmelden als lid moet UITSLUITEND SCHRIFTELIJK OF PER EMAIL  worden gemeld bij de ledenadministratie,                                                                                                                                     p/a Mevr. H. van Egeraat, Dubbelstraat 99 4611GJ Bergen op Zoom.
Voor informatie over het lidmaatschap, de contributie of om wijzigingen van de gegevens door te geven, mail naar udiboz@gmail.com
Opzegtermijn is 1 maand
%d bloggers liken dit: